DIRECTORIO DE CONTACTOS DURANTE ALARMA SANITARIA


OFICINA OURENSE, Rúa Progreso, 53 1º Andar.

Tel. 677 550 978

ctc-inorde@inorde.com

CENTRO DE DESENVOLVEMENTO AGROGANDEIRO, Xinzo de Limia.

Tel. 988 317 946

centroagrogandeiro@gmail.com

RAZAS AUTÓCTONAS

Tel. 660 387 627