CAMINOS. Interreg V A


PROXECTO CAMINOS: Caminos Jacobeos del Oeste Peninsular.

Proxecto europeo de Cooperación Transfronteiriza España-Portugal.

Programa INTERREG V A.

Período de execución: 01/07/2019 – 31/12/2021

Importe Total: 2.435.790,19 €

Cofinanciamento Fondos FEDER : 75%

Xefe de Fila: Deputación Provincial de Badajoz

• Socios: 

Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico – INORDE

Deputación provincial de Cáceres.

Dirección Xeral de Bibliotecas, Museos e Patrimonio Cultural. Consellería de Cultura e Igualdade, Xunta de Extremadura.

Instituto de Emprego e Desenvolvemento Socioeconómico e Tecnolóxico (IEDT) da Deputación Provincial de Cádiz.

Turismo do Alentejo ERT.

Muncípio de Barcelos.

Deputación provincial de Huelva.

PRODETUR S.A.E.

Deputación provincial de Córdoba.

Deputación provincial de Pontevedra.

Deputación provincial de Zamora.

Turismo Centro Portugal.

OBXECTIVO DO PROXECTO:

Traballar na mellora dos Camiños Xacobeos do Oeste peninsular,

Potenciar o seu carácter transfronteirizo,

Mellorar os equipamentos,

Uso de tecnoloxías,

Mellorar a sinalización,

Poñer en valor o patrimonio histórico, cultural e natural do territorio,

Contribuir ao desenvolvemento sostible do territorio.

O proxecto estrutúrase nas seguintes actividades:  

Realización dunha estratexia de sinalización e

Aplicación das novas tecnoloxías aos Camiños Xacobeos

Estratexia de dinamización dos Camiños

Recuperación do patrimonio edificado

Estratexia de Marketing

Creación dunha Rede Transfronteiriza dos Camiños Xacobeos do Oeste Peninsular.

PROYECTO CAMINOS: Caminos jacobeos del oeste peninsular.

· Programa INTERREG V A – AREA 6 – Plurirregional. Cooperación Transfronteriza España-Portugal.

· Periodo de ejecución: 01.07.2019 – 31.12.2021

· Importe total: 2.435.790,19 €

· Cofinanciación Fondos FEDER : 75%

· Jefe de Fila: Diputación Provincial de Badajoz

· Socios:

Instituto Ourensano de Desarrollo Económico-INORDE (España)

Diputación provincial de Cáceres

Dirección General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural. Consejería de Cultura e Igualdad, Junta de Extremadura

Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico (IEDT) de la Diputación Provincial de Cádiz.

Turismo do Alentejo ERT

Muncípio de Barcelos

Diputación provincial de Huelva

PRODETUR S.A.E.

Diputación provincial de Córdoba

Diputación provincial de Pontevedra

Diputación provincial de Zamora

Turismo Centro Portugal

OBJETIVO DEL PROYECTO:

Trabajar en la mejora de los Caminos Jacobeos del Oeste peninsular, potenciar su carácter transfronterizo,  mejora de equipamientos, tecnológicas, de señalización y de organización de actividades para que se aprovechen las oportunidades que la existencia de los diferentes Caminos de Santiago del Oeste de la Península Ibérica produce como elemento de desarrollo económico y social, con el fin de poner en valor el patrimonio histórico, cultural y natural del territorio, contribuyendo al desarrollo sostenible de sus territorios.