AgrogandeiroEntrevista a Rosendo Fernández, presidente do Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico – INORDE, centro dependente da Deputación de Ourense que está a desenvolver un papel clave nas últimas décadas no impulso da actividade agrogandeira na provincia. Rosendo Fernández é o presidente do Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico – INORDE, centro dependente da […]

Entrevista a Rosendo Fernández, presidente do Instituto Ourensán de Desenvolvemento ...
Convocatoria e bases de selección como persoal laboral interino dun/unha técnico/a especialista de laboratorio de análise de chans (A2) para o Centro de Desenvolvemento Agrogandeiro de Xinzo de Limia do Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico (Inorde)   [2416/2020] https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=235&fecha=20201013 PRAZO 7 DIAS DENDE O SEGUINTE DA PUBLICACION

Convocatoria e bases de selección como persoal laboral interino dun/unha ...