PROXECTO CRinMA


CRinMA


PROXECTO CRinMA: Recursos culturais en área de montaña.
•Proxecto de Cooperación interterritorial
•Período de execución: 01.01.2017 – 30.06.2021
•IMPORTE TOTAL: 1.217.250,00 €
•Cofinanciamento Fondos FEDER 85%
•Xefe de fila: Rexión de MALOPOLSKA (Polonia)
•Socios:
 Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico-INORDE (España).
 Rexión PODKARPACKIE (Polonia).
 Axencia de Desenvolvemento Rexional de PRESOV ( Eslovakia).
 Municipio de MONTALEGRE (Portugal).
 Asociación Europea de Representantes das Rexións de Montaña (Francia).
 Unión de Municipios de Montaña PIEDMONT – UNCEM PIEDMONT (Italia).

OBXECTIVO DO PROXECTO
Mellorar as políticas rexionais relacionadas coa protección e promoción do patrimonio cultural nas zonas de montaña. Establécense ademais tres sub-obxectivos:
SO1: Fortalecemento da identidade local baseada no patrimonio cultural nas rexións montañosas da fronteira.
SO2: Mellora na protección e uso sostible do patrimonio cultural nas zonas de montaña;
SO3: Mellor promoción e transformación creativa do patrimonio cultural nas zonas de montaña.

-> Ver noticia