Proxecto CTC_Limia_Lima_Cávado


•Programa INTERREG V A – AREA 1 – Cooperación Transfronteiriza España-Portugal.
•Período de execución: 01.07.2017 – 30.06.2020
•IMPORTE TOTAL: 532.467,80 €
•Cofinanciamento Fondos FEDER : 75%
•Xefe de Fila:
Comunidade Intermunicipal do Cávado (Portugal)
•Socios:
nstituto Ourensán de Desenvolvemento Económico-INORDE (España)
Comunidade Intermunicipal do Alto Minho (Portugal)

OBXECTIVO DO PROXECTO

-Desenvolvemento do territorio a través da cooperación transfronteiriza.

-Preténdese dar continuidade á estrutura da CTC Lima-Limia-Cávado tras a súa longa experiencia de traballo en común para a implementación de actividades de apoio ao desenvolvemento económico e territorial do espazo transfronteirizo.

-Consolidar estratexias transfronteirizas de cooperación entre diversos actores que operan no territorio.

•Programa INTERREG V La – ARENA 1 – Cooperación Transfronteriza España-Portugal.
•Período de ejecución: 01.07.2017 – 30.06.2020
•IMPORTE TOTAL: 532.467,80 €
•Cofinanciación Fondos FEDER : 75%
•Jefe de Fila:
Comunidad Intermunicipal del Cávado (Portugal)
•Socios:
Instituto Ourensano de Desarrollo Económico-INORDE (España)
Comunidad Intermunicipal del Alto Minho (Portugal)

OBJETIVO DEL PROYECTO

-Desarrollo del territorio a través de la cooperación transfronteriza.

-Se pretende dar continuidad a la estructura de la CTC Lima-Limia- Cávado tras su larga experiencia de trabajo en común para la implementación de actividades de apoyo al desarrollo económico y territorial del espacio transfronterizo.

-Consolidar estrategias transfronterizas de cooperación entre diversos actores que operan en el territorio.