Proxecto: Red_Agriconect 4.0


-Proxecto europeo de Cooperación Transfronteiriza España – Portugal.
-Programa INTERREG V A.
-Período execución: 01/07/2019 – 30/06/2021
-Importe Total: 640.057,36 €
-Cofinanciamento Fondos FEDER : 75%

•Xefe de fila: Fundación EOI FSP
•Socios:
-Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico – INORDE
-Asociación Empresarial Centro Tecnolóxico Nacional Agroalimentario
“Extremadura” – CETAEX
-Institución Feiral de Extremadura – FEVAL
-ADRAT, Associação de Desenvolvimento dá Região do Alto Tâmega(PT)
-Incubadora D. Dinis – IDDNET (PT)

Obxectivo xeral do proxecto:

-“Impulsar a transformación dixital no sector agroindustrial das rexións Alentejo – Centro – Extremadura e Galicia – Norte de Portugal”.

Obxectivos específicos:

– Dixitalizar empresas agroindustriais da provincia.

– Evolucionar nas súas formas de traballar, a nivel de procesos produtivos modelo de negocio.

– Desenvolver as capacidades dos seus profesionais.

– Abrir novas vías de relación co cliente.

– Mellorar a experiencia dos seus clientes e os seus resultados.

– Xerar producións máis flexibles.

– Personalizar produtos.

– Optimizar tomas de decisións.

– Xerar novas oportunidades de negocio.

– Acceder a novos mercados.

– Aumentar a súa competitividade e capacidade exportadora.

– Crear redes de colaboración empresarial a ambos os dous lados da frontera. 

-Proyecto europeo de Cooperación Transfronteriza España – Portugal.
-Programa INTERREG V A.
-Período ejecución: 01/07/2019 – 30/06/2021
-Importe Total: 640.057,36 €
-Cofinanciamiento Fondos FEDER : 75%

•Jefe de fila: Fundación EOI FSP
•Socios:
-Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico – INORDE
-Asociación Empresarial Centro Tecnolóxico Nacional Agroalimentario
“Extremadura” – CETAEX
-Institución Feiral de Extremadura – FEVAL
-ADRAT, Associação de Desenvolvimento dá Região do Alto Tâmega(PT)
-Incubadora D. Dinis – IDDNET (PT)

Objetivo del proyecto:

-“Impulsar la transformación digital en el sector agroindustrial de las regiones Alentejo – Centro – Extremadura y Galicia – Norte de Portugal”.

Objetivos específicos:

– Digitalizar empresas agroindustriales de la provincia.

– Evolucionar en sus formas de trabajar, a nivel de procesos productivos modelo de negocio. – Desarrollar las capacidades de sus profesionales.

– Abrir nuevas vías de relación con el cliente.

– Mejorar la experiencia de sus clientes y sus resultados.

– Generar producciones más flexibles.

– Personalizar productos.

– Optimizar tomas de decisiones.

– Generar nuevas oportunidades de negocio.

– Acceder a nuevos mercados.

– Aumentar su competitividad y capacidad exportadora.

– Crear redes de colaboración empresarial a ambos lados de la frontera.

Documentación:

Documentos de síntesis

FOLLETO AGRICONECT

FOLLETO AGRICONECT 2

Máis información/ Más información: http://agriconect.eu/