Proxecto: Estaciones Vivas


OBXECTIVOS:

XERAL:

O obxectivo xeral do proxecto é a promoción  da riqueza natural e cultural como potencial do desenvolvemento turístico sustentable, así como a contribución á sustentabilidade do seu patrimonio.
Co desenvolvemento das actividades na área de intervención, preténdese integrar actividades turísticas con accións de conservación de recursos naturais e patrimoniais, de maneira que poidan xerar recursos económicos, desenvolvemento e creación de postos de traballo, e contribuír así á permanencia da poboación da zona.

ESPECÍFICOS:

– Promover no espazo, accións conxuntas de protección, conservación e valorización do medio ambiente e dos recursos naturais.
– Xestión e recuperación de espazos naturais contorna ao patrimonio cultural (estacións de ferrocarril e funicular de Santa Luzia).
– Posta en valor de produtos turísticos do espazo transfronteirizo en base aos recursos ambientais, patrimoniais e culturais.
– Consolidar espazos transfronteirizos como destinos turísticos de calidade, garantindo a sustentabilidade do patrimonio cultural e natural.
– Coñecer, defender e recuperar o equilibrio ecolóxico e a conservación do patrimonio cultural (antigas estacións de ferrocarril e funicular de Santa Luzia).
– Creación dun paquete turístico ferroviario en dous países.

ACTIVIDADES:

1. RECUPERACIÓN E VALORIZACIÓN  DAS CONTORNAS.

– Elaboración dun Inventario de  Recursos da  área de actuación.
– Creación de Espazos Temáticos.

2. CREACIÓN E PROMOCIÓN DA REDE DE ANTIGAS ESTACIÓNS DE FERROCARRIL.

– Dinamización da rede. Interconexión nos LIC,s. Reservas da Biosfera e Parques naturais.
-Creación de Produtos Turísticos conxuntos.

3.COMUNICACIÓN.

-Deseño imaxe do  produto.
-Páxina web.
-Seminarios de formación.

Logo Estaciones Vivas

OBJETIVOS:

GENERAL:

El objetivo general de proyecto es la promoción  de la riqueza natural y cultural como potencial del desarrollo turístico sostenible, así como la contribución a la sostenibilidad de su patrimonio.
Con el desarrollo de las actividades en el área de intervención se pretende integrar actividades turísticas con acciones de conservación de recursos naturales y patrimoniales, de manera que puedan generar recursos económicos, desarrollo y creación de puestos de trabajo, y contribuir así a la permanencia de la población de la zona.

ESPECÍFICOS:

– Promover en el espacio, acciones conjuntas de protección, conservación y valorización del medio ambiente y de los recursos naturales.

– Gestión y recuperación de espacios naturales entorno al patrimonio cultural (estaciones de ferrocarril y funicular de Santa Luzia).

– Puesta en valor de productos turísticos del espacio transfronterizo en base a los recursos ambientales, patrimoniales y culturales.

– Consolidar espacios transfronterizos como destinos turísticos de calidad, garantizando la sostenibilidad del patrimonio cultural y natural.

– Conocer, defender y recuperar el equilibrio ecológico y la conservación del patrimonio cultural (antiguas estaciones de ferrocarril y funicular de Santa Luzia).

– Creación de un paquete turístico ferroviario en dos países.


ACTIVIDADES:

1. RECUPERACIÓN Y VALORIZACIÓN  DEL ENTORNO.

– Elaboración de un Inventario de  Recursos del  área de actuación.
– Creación de Espacios Temáticos.

2. CREACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA RED DE ANTIGUAS ESTACIONES DE FERROCARRIL.

– Dinamización de la red. Interconexión con los  LIC,s. Reservas de la Biosfera y Parques naturales.
-Creación de Productos Turísticos conjuntos.

3.COMUNICACIÓN.

-Diseño imagen del   producto.
-Página web.
-Seminarios de formación.

SOCIOS:

Beneficiario Ppal.: INORDE – Instituto Ourensano de Desarrollo Económico.
logo-inorde
Beneficiario: Cámara Municipal de Viana do Castelo.
viana

DESCARGAS:


ESTACIÓNS/ESTACIONES:

 – BAÑOS DE MOLGAS
– CAMPOBECERROS
– SANTA CRUZ DE ARRABALDO
– OS PEARES
– VILAR DE BARRIO
– VILAVELLA