Proxecto: Promercado


OBXECTIVOS:  

XERAL:

O obxectivo xeral deste proxecto é fomentar e incentivar a creación de economía e riqueza nas áreas de intervención a través da información e formación. Trátase de buscar produtos, en base aos recursos endóxenos, rendibles economicamente que xere economía inducida no rural, asentando poboación, e fomentando a mellora das comunicacións e accesibilidades. Con isto preténdese que se inclúan estes recursos/produtos nas estratexias de dinamización das actividades económicas. Ademais co seu estudo e promoción externa (baseada nas análises e diagnósticos elaborados neste proxecto) permítese valorizar complementariedades específicas e constitúe un marco óptimo para actuacións conxuntas.

ESPECÍFICOS:

– Asegurar a preservación e sustentabilidade dos recursos.

– Contribuír ao Desenvolvemento e Innovación dos produtos e a súa viabilidade económica, mediante a articulación coas empresas / mercado.

– Incentivar e organizar a cooperación empresarial para estimular novas iniciativas empresariais de base local.

– Establecer novos métodos de organización da actividade económica apoiando sectores xeradores de alto valor engadido e de fortalecemento da identidade local.

ACTIVIDADES

1. IDENTIFICAR, ANALIZAR E ESTRUTURAR OS PRODUTOS ENDOGENOS.

-Elaboración dun estudo de potencialidades dos recursos endóxenos.

-Elaboración de estudos para mellorar a calidade dos produtos potenciados.

2.  ARTICULACION COA INDUSTRIA

-Diagnóstico de necesidades e esixencias de mercado.

-Estratexia de colocación do produto: potencial exportador, canles tradicionais e gourmet.

-Elaboración de Plans de Negocio.

3. COMUNICACIÓN

-Deseño imaxe do produto.

-Deseño páxina  web.

-Seminarios formación.

-Deseño e realización de caseta específica do proxecto.

-Seminarios formación.

Logo Promercado

OBJETIVOS

 GENERAL:

El objetivo general de este proyecto es fomentar e incentivar la creación de economía y riqueza en las áreas de intervención a través de la información y formación. Se trata de buscar productos, en base a los recursos endógenos, rentables económicamente que genere economía inducida en el rural, asentando población, y fomentando la mejora de las comunicaciones y accesibilidades. Con esto se pretende que se incluyan estos recursos/productos en las estrategias de dinamización de las actividades económicas.

Además con su estudio y promoción externa (basada en los análisis y diagnósticos elaborados en este proyecto) se permite valorizar complementariedades específicas y constituye un marco óptimo para actuaciones conjuntas.

ESPECÍFICOS:

– Asegurar la preservación y sostenibilidad de los recursos.
– Contribuir al Desarrollo e Innovación de los productos y su viabilidad económica, mediante la articulación con las empresas / mercado.
– Incentivar y organizar la cooperación empresarial para estimular nuevas iniciativas empresariales de base local.
– Establecer nuevos métodos de organización de la actividad económica apoyando sectores generadores de alto valor añadido y de fortalecimiento de la identidad local.

ACTIVIDADES

1. IDENTIFICAR, ANALIZAR Y ESTRUCTURAR LOS PRODUCTOS ENDÓGENOS.

-Elaboración de estudio de potencialidades de los recursos endógenos.

-Elaboración de estudios para mejorar la calidad de los productos potenciados.

2. ARTICULACION CON LA INDUSTRIA

-Diagnóstico de necesidades y exigencias de mercado.

-Estrategia de colocación del producto: potencial exportador, canales tradicionales y gourmet.

-Elaboración de Planes de Negocio.

3. COMUNICACIÓN

-Diseño imagen del producto.

-Diseño página  web.

-Seminarios formación.

-Diseño y realización de stand específico del proyecto.

-Seminarios formación.

SOCIOS

Beneficiario Ppal.: INORDE – Instituto Ourensano de Desarrollo Económico.

logo-inorde

Beneficiario: ADRAT – Asociación do Alto Támega

adrat

Beneficiario: UNIVERSIDADE TRAS OS MONTES –UTAD

utad

Beneficiario: CET-Centro Empresarial Transfronterizo.

cet-barbadas concello-barbadas