Órganos de Goberno

De acordo co artigo 6 dos estatutos do INORDE, os órganos de goberno son:

Consello Reitor, Comisión Executiva e O Presidente.

Consello Reitor

Funcións do Consello Reitor están reguladas no artigo 8 dos Estatutos do INORDE.

Comisión Executiva

As atribucións da Comisión Executiva do INORDE están reguladas no artigo 11 dos Estatutos.

Presidente

As atribucións do Presidente están reguladas no artigo 12.2 dos Estatutos

Membros da Comisión Executiva

Presidente do INORDE: Don Rosendo Luis Fernández Fernández.

Vicepresidente 1º do INORDE: Don Plácido Álavarez Dobaño.

Vogais:

 • Dona Marisol Nóvoa Rodríguez, Presidenta da CEO.
 • Dona María Esther de Blas Varela, Vicerrectora do Campus de Ourense da Universidade de Vigo.
 • Don José Antonio Rodríguez Araujo, Presidente da Asociación de Empresarios do Polígono Industrial San Cibrao das Viñas.
 • Don Santiago Ferreiro Pérez, Presidente da Asociación de Contrutores de Ourense.

Membros Consello Reitor

Presidente do INORDE: Don Rosendo Luis Fernández Fernández.

Vicepresidente 1º do INORDE: Don Plácido Álavarez Dobaño.

Vogais:

 • Dona Marisol Nóvoa Rodríguez, Presidenta da CEO.
 • Dona Montserrat Cruz González, Decana da Facultade Ciencias Empresariais e Turismo. Campus de Ourense. Universidade de Vigo.
 • Don  Gabriel Alén Castro, Delegado Territorial da Xunta de Galicia en Ourense.
 • Don Santiago Ferreiro Pérez, Presidente Asociación Constructores de Ourense.
 • Don Aurelio Gómez Villar, asesor da Presidencia da Deputación.
 • Dona Margarita Pérez Fernández, diputada provincial PSdeG-PSOE.
 • Dona Bernardo Varela López, diputado provincial BNG.
 • Dona Montserrat Lama Nóvoa, deputada provincial Ciudadanos.
 • Don Artur Yuste i Tarragó, Director Xeral do grupo Cuevas.
 • Don José Antonio Rodríguez Araujo, Presidente da Asociación de Empresarios do Polígono Industrial San Cibrao das Viñas.

Actas

Outros

Estatutos INORDE

RPT Inorde