Razas autóctonas


VISITA DEL PRESIDENTE DE INORDE A LA FINCA DE ARMARIZ

VISITA DEL PRESIDENTE DE INORDE A LA FINCA DE ARMARIZ

El presidente del Inorde, Rosendo Fernández, y el diputado provincial de Cooperación, Pablo Pérez, visitaron la finca que posee la Diputación de Ourense en Armariz (Nogueira de Ramuín). Desde el año 1999  la Diputación  de Ourense a través del INORDE trabaja en la conservación y mantenimiento de razas autóctonas en peligro de extinción: “porco celta”, “cabra ...

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL E O INSTITUTO  OURENSÁN DE DESENVOLVEMENTO ECONÓMICO (INORDE) PARA CONTINUAR COA  EXECUCIÓN DE DETERMINADAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN “EX SITU” DOS RECURSOS ZOOXENÉTICOS AUTÓCTONOS DAS RAZAS OVELLA GALEGA, CABRA GALEGA E PORCO CELTA, COFINANCIADO CO FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESENVOLVEMENTO RURAL (FEADER), NO MARCO DO PDR DE GALICIA 2014_2020.

ACTIVIDADES RECOLLIDAS NO CONVENIO

  1. Mantemento de exemplares ex situ nas instalación pecuarias que o INORDE posúe na finca de Armariz, Nogueira de Ramuín:

– Un rabaño de raza ovella galega cun mínimo de 100 femias.

– Un rabaño de cabra galega cun mínimo de 30 femias.

– Un rabaño de porco celta cun mínimo de 16 femias.

Os rabaños se complementarán na época de cubrición cos machos necesarios para a realización de cruces dirixidos de mínima consanguinidade para o mantemento da variabilidade xenética.

  1. Aplicar un programa de reprodución especifico para cada especie e multiplicar o número de animais en cada un, sempre que sexa posible e non se comprometa a variabilidade xenética da raza. Con tal motivo, realizaranse cruzamentos cunha consanguinidade inferior ao 5%.

Os traballos orientaranse cara ao incremento do número de liñas xenéticas, en función da dispoñibilidade.

  1. Tódolos machos necesarios para o programa de recuperación das razas Ovella Galega e Cabra Galega, trasladaranse ao Centro de Recuperación de Recursos Zooxenéticos de Galicia en Fontefiz-Coles, unha vez destetados ou empregados nas cubricións.
  2. Xestionar o reparto dos animais excedentes, segundo os criterios previamente establecidos, entre os gandeiros solicitantes de exemplares destas razas.
  3. Facilitar apoio ás asociacións de criadores de razas no mantemento ou creación de bancos de xermoplasma.

IMPORTE DO CONVENIO

ANUALIDADE 2020 ANUALIDADE 2021 ANUALIDADE 2022 TOTAL CONVENIO
75.000 € 75.000 € 75.000 € 225.000 €

PITA DE MOS
Finca de Valverde – Allariz

CABRA GALEGA
Finca de Armariz – Nogueira de Ramuín

PORCO CELTA
Finca de Armariz – Nogueira de Ramuín

OVELLA GALEGA
Finca de Armariz – Nogueira de Ramuín

NORMATIVA e SOLICITUDES

logos