ESTACIÓN DE OS PEARES (Ourense)


PROXECTO ESTACIÓNS SP1. 16/02:

Cofinanciado dentro da Iniciativa Comunitaria Interreg III-A España – Portugal ( F.E.D.E. R.).

Socios do proxecto: INORDE e a C.M. de Viana do Castelo.

O proxecto consistiu na revalorización de sete infraestruturas ferroviarias en desuso, situadas na zona transfronteiriza comprendida entre Galicia e o Norte de Portugal, para convertelas en enclaves idóneos para a revitalización económica, social e cultural das áreas que a forman, convertendo estas zonas en espazos de lecer, ecoturismo, turismo activo natural e cultural a través da recuperación e potenciación das rutas da Vía da Prata, os camiños Portugueses da Costa e do Interior, así como as Vías Xacobeas e a Vía Nova.

Todo iso é posible, grazas á a gran vinculación histórica das estacións cos espazos nos que se establecen, que lles confire un gran atractivo patrimonial e ambiental converténdoas en factores de gran interese para o desenvolvemento destas comarcas.

AULA – MUSEO DO FERROCARRIL: Transcorrido máis dun século desde a inauguración da estación de tren de Vos Peares (A Peroxa – Ourense), o edificio con este proxecto abre novamente as súas portas para albergar no seu interior unha aula de tren cunha exposición permanente sobre a historia do ferrocarril en Ourense, situada no antigo peirao de mercadorías. A aula do ferrocarril, concibida como un espazo único, está organizada en seis bloques temáticos. Nela os visitantes poden gozar dunha interesante exposición sobre a historia do ferrocarril, con especial atención á estación de Os Peares: infraestruturas como aparellos e elementos de vía, sinalización, electrificación, …; lampistería (farois de iluminación de locomotoras, estacións, sinalización, …)

A colección conta ademáis con elementos de comunicación (centrais, billetaje, reloxos,…) uniformes, e complétase con modelismo, xoguetes e arte.

Así mesmo, no edificio principal atópase a cantina histórica decorada con temática ferroviaria e imaxes históricas, dedicada a albergar a biblioteca relacionada coa mesma temática e á organización de actividades lúdicas coas que dar a coñecer a historia deste medio de transporte.

Contacto: ctc-inorde@inorde.com