Proxecto: Red_Agriconect 4.0


-Proxecto europeo de Cooperación Transfronteiriza España – Portugal.
-Programa INTERREG V A.
-Período execución: 01/07/2019 – 30/06/2021
-Importe Total: 640.057,36 €
-Cofinanciamento Fondos FEDER : 75%

•Xefe de fila: Fundación EOI FSP
•Socios:
-Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico – INORDE
-Asociación Empresarial Centro Tecnolóxico Nacional Agroalimentario
“Extremadura” – CETAEX
-Institución Feiral de Extremadura – FEVAL
-ADRAT, Associação de Desenvolvimento dá Região do Alto Tâmega(PT)
-Incubadora D. Dinis – IDDNET (PT)

Obxectivo xeral do proxecto:

-“Impulsar a transformación dixital no sector agroindustrial das rexións Alentejo – Centro – Extremadura e Galicia – Norte de Portugal”.

Obxectivos específicos:

– Dixitalizar empresas agroindustriais da provincia.

– Evolucionar nas súas formas de traballar, a nivel de procesos produtivos modelo de negocio.

– Desenvolver as capacidades dos seus profesionais.

– Abrir novas vías de relación co cliente.

– Mellorar a experiencia dos seus clientes e os seus resultados.

– Xerar producións máis flexibles.

– Personalizar produtos.

– Optimizar tomas de decisións.

– Xerar novas oportunidades de negocio.

– Acceder a novos mercados.

– Aumentar a súa competitividade e capacidade exportadora.

– Crear redes de colaboración empresarial a ambos os dous lados da frontera. 

-Proyecto europeo de Cooperación Transfronteriza España – Portugal.
-Programa INTERREG V A.
-Período ejecución: 01/07/2019 – 30/06/2021
-Importe Total: 640.057,36 €
-Cofinanciamiento Fondos FEDER : 75%

•Jefe de fila: Fundación EOI FSP
•Socios:
-Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico – INORDE
-Asociación Empresarial Centro Tecnolóxico Nacional Agroalimentario
“Extremadura” – CETAEX
-Institución Feiral de Extremadura – FEVAL
-ADRAT, Associação de Desenvolvimento dá Região do Alto Tâmega(PT)
-Incubadora D. Dinis – IDDNET (PT)

Objetivo del proyecto:

-“Impulsar la transformación digital en el sector agroindustrial de las regiones Alentejo – Centro – Extremadura y Galicia – Norte de Portugal”.

Objetivos específicos:

– Digitalizar empresas agroindustriales de la provincia.

– Evolucionar en sus formas de trabajar, a nivel de procesos productivos modelo de negocio. – Desarrollar las capacidades de sus profesionales.

– Abrir nuevas vías de relación con el cliente.

– Mejorar la experiencia de sus clientes y sus resultados.

– Generar producciones más flexibles.

– Personalizar productos.

– Optimizar tomas de decisiones.

– Generar nuevas oportunidades de negocio.

– Acceder a nuevos mercados.

– Aumentar su competitividad y capacidad exportadora.

– Crear redes de colaboración empresarial a ambos lados de la frontera.

Jornadas de Digitalización en Viticultura 2021

0. Sistema de apoyo a la toma de decisiones

1. Recogida de datos meteorológicos

2. Modelos de predicción de enfermedades fúngicas en viñedo

3. Gestión de recursos hídricos

4. Control de manejos. Cuaderno de explotación digital

5. Mapas de vegetación

Documentación:

Documentos de síntesis

FOLLETO AGRICONECT

FOLLETO AGRICONECT 2

Máis información/ Más información: http://agriconect.eu/