Quen somos


O Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico – INORDE, é un organismo autónomo  local de carácter administrativo,  dependente da Deputación Provincial de Ourense,  creado en 1987.

O seu obxectivo é o desenvolvemento económico da provincia de Ourense, tendo en conta aspectos ambientais e sociais que contribúan ao desenvolvemento sustentable de toda a provincia.

INORDE desenvolve as seguintes actividades:

•Proxectos da UE : Desde a súa creación INORDE participa activamente en programas e actuacións da UE, a utilización dos fondos estruturais para a realización de proxectos estratéxicos en Ourense, cooperación internacional,  interregional e transfronteiriza cos Estados membros para o intercambio de experiencias.

INORDE foi xefe de fila e socio en 35 proxectos europeos levados a cabo nos programas Interreg III A (cooperación transfronteiriza) e Interreg III  B (cooperación  transnacional) no período 2002-2007. Os proxectos estaban relacionados coa xestión do medio ambiente, o turismo, o patrimonio cultural e a paisaxe.

Do período 2007-2013 o INORDE xestionou como Xefe de Fila 4 proxectos de Cooperación Transfronteiriza España-Portugal, ademais de ser socio dun proxecto do programa Interreg  IVC.

Actualmente estanse  xestionando 4 proxectos dos programas Interreg V A, Interreg Europa e Life, e iniciando 3 proxectos  plurirexionais de Cooperación Transfronteiriza.

Xestión das actividades turísticas: INORDE propiciou a creación dunha marca propia da Provincia e a ordenación da oferta turística da mesma, dispoñendo de instrumentos para a súa comercialización como páxina web (www.turismourense.com), feiras, eventos deportivos e actividades que resultan necesarias como complementarias da oferta dos establecementos turísticos.

•Apoio ao sector agrícola, gandeiro e forestal realizando formación, asesoramento e investigación no Centro de Desenvolvemento Agrogandeiro de Xinzo de Limia, que dispón dun laboratorio acreditado pola  ENAC para análise de chans e o único acreditado en España para o  nematodo da pataca; en colaboración cos principais institutos de Estados membros da UE.
•INORDE  xestionou proxectos dirixidos a achegar coñecementos para o desenvolvemento de novos produtos como os denominados ecolóxicos,  e a poñer en valor produtos autóctonos, introducindo modelos de produción, almacenamento e distribución máis eficientes.

•Programas de recuperación de Razas Autóctonas: O INORDE é propietario dos rabaños fundacionais, co obxectivo de garantir a preservación dos últimos exemplares de cada raza e conseguir a multiplicación destes rabaños  con garantía sanitaria co fin de distribuílos aos gandeiros; hoxe considerados como os principais  reservorios das devanditas razas en toda o CC. AA. Galega (porco celta, ovella galega, cabra galega e galiña de Mos).

•Cooperación con Confederacións de empresarios, Cámaras de Comercio, Asociacións provinciais de empresarios e Universidades, nas actividades que promoven para impulsar o desenvolvemento económico da provincia.
•Dinamización empresarial: apoio a emprendedores e empresarios, promoción das iniciativas empresariais locais; deseño e coordinación de misións comerciais;  procura e captación de proxectos empresariais para a provincia de Ourense.
•Realización de estudos e análises. Observatorio Económico  Ourensán.
•Cooperación coas empresas de Ourense para a promoción dos produtos locais.

INORDE forma parte do Consello de Administración e da Xunta Xeral de Accionistas do Parque Tecnolóxico de Galicia.

Descargar estatutos INORDE

Aprobación definitiva da  modificación do artígo 15.2 dos  Estatutos do Inorde   [1494/2020]