En Curso

Keep On

Resumo do proxecto Soster os efectos dos investimentos segue sendo un dos problemas máis candentes na xestión do patrimonio cultural. Moitas institucións culturais teñen dificultades

Ver más »

CRinMA. Interreg Europa

Resumo do proxecto A protección do patrimonio cultural nas zonas de montaña é de vital importancia para garantir a diversidade cultural de Europa e salvar

Ver más »

SoildiverAgro. Horizon 2020

PROYECTO SOILDIVERAGRO: Nuevas prácticas para mejorar la calidad y producción de cultivos. • Horizonte 2020 – Cofinanciación: 100% • Plazo de ejecución: 01.06.2019

Ver más »

CAMINOS. Interreg V A

PROYECTO SENDERO: Caminos Jacobeos del Oeste Peninsular. – Proyecto Europeo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal. – Programa INTERREG V A. – Plazo de ejecución: 01/07/2019 – 31/12/2021 – Importe total: 2.435.790,19 €

Ver más »