Ano 2024

SUBVENCIONES NOMINATIVAS (ANEXOS)SUBVENCIÓNS A CONCELLOS PARA A REALIZACIÓN DE ACCIÓNS DE PROMOCIÓN DE PRODUTOS OURENSÁNS CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2024

ACORDO DE RESOLUCIÓN da convocatoria pública, a través do procedemento de concorrencia competitiva, de subvencións para a financiación de accións de promoción de produtos propios de Ourense realizadas por concellos da provincia de Ourense durante o ano 2024.

Resolución da Presidencia do Inorde pola que se comunica os interesados e se publica na web do Inorde a proposta provisional de resolución da Convocatoria pública, a través do procedemento de concorrencia competitiva, de subvencións para a financiación de accións de promoción de produtos propios de Ourense realizadas por concellos da provincia de Ourense durante o ano 2024, e se concede trámite de audiencia por un período de dez (10) días hábiles, a contar dende a última data sexa a de notificación ou da publicación.

Bases da tramitación e concesión, polo Instituto Ourensán de DesenvolvementoEconómico (Inorde), organismo autónomo da Deputación de Ourense, mediante convocatoria pública e a través do procedemento de concorrencia competitiva, de subvencións para a financiación de accións de promoción de produtos propios de Ourense realizadas por concellos da provincia de Ourense durante o ano 2024 e a súa convocatoria.

 

SUBVENCIONES A LA FINANCIACIÓN DE ACTIVIDADES Y FOMENTO DEL COMERCIO LOCAL

Resolución da Presidencia do Inorde pola que se comunica os interesados e se publica na web do Inorde a proposta provisional de resolución da convocatoria pública, a través do procedemento de concorrencia competitiva, de subvencións para o financiamento de accións de dinamización e promoción do comercio local realizadas por asociacións de comerciantes da provincia de Ourense e tamén por asociacións empresariais municipais ou comarcais da provincia de Ourense das que formen parte comerciantes, durante o ano 2024,  e se concede trámite de audiencia por un período de dez (10) días hábiles, a contar dende a última data sexa a de notificación ou da publicación.

Bases da tramitación e concesión, polo Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico (Inorde), organismo autónomo da Deputación de Ourense, mediante convocatoria pública, a través do procedemento de concorrencia competitiva, de subvencións para a financiación de accións de dinamización e promoción do comercio local realizadas por asociacións de comerciantes da provincia de Ourense e tamén por asociacións empresariais municipais ou comarcais da provincia de Ourense das que formen parte comerciantes, durante o ano 2024, e a súa convocatoria.

 

Año 2023

SUBVENCIONES NOMINATIVAS (ANEXOS)SUBVENCIONES A LA FINANCIACIÓN DE ACTIVIDADES Y FOMENTO DEL COMERCIO LOCAL

 • Acuerdo de resolución , convocatoria pública a través del procedimiento de concurrencia competitiva, de subvenciones para la financiación de acciones de dinamización y promoción del comercio local realizadas por asociaciones de comerciantes de la provincia de Ourense y por asociaciones empresariales municipales o comarcales de la provincia de Ourense de las que formen parte los comerciantes, durante el año 2023 y el último trimestre.
 • Aprobación de las bases  de la tramitación y concesión, por el Inorde, mediante convocatoria pública y a través del procedimiento de concurrencia competitiva, desubvencións para la financiación de acciones de dinamización y promoción del comercio local realizadas por asociaciones de comerciantes de la provincia de ourense y por asociaciones empresariales municipales o comarcales de la provincia de ourense de las que formen parte comerciantes, durante el año 2023 y el último trimestre de 2022.SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES DE PROMOCIÓN DE PRODUTOS OURENSANOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2023

 • Bases de la tramitación  del concurso público para la concesión de subvenciones a ayuntamientos para la realización de acciones de promoción de productos ourensanos correspondientes al ejercicio 2023.
 • Bases de la tramitación y concesión, por el Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico (INORDE), mediante convocatoria pública y a través del procedimiento de concurrencia competitiva de subvenciones para la financiación de acciones de promoción de productos propios de Ourense realizadas por ayuntamientos de la provincia de Ourense el año 2023 y su convocatoria.
 • Diligencia corrección de errores.


SUBVENCIONES NOMINALES

SUBVENCIONES CONCURSO MUNICIPIOS PRODUCTOS 2022

 • Resolución de la presidencia del Inorde comunicando las partes interesadas y publica en el sitio web de Inorde la propuesta provisional para la resolución de la licitación pública para otorgar subsidios a los municipios para la promoción de acciones para promover los productos de Ourense correspondientes al año 2022 y Si otorga procedimiento de audiencia por un período de diez (10) días hábiles, se contará desde la última fecha, ya sea de notificación o publicación

Bases para la concesión de subvenciones a los ayuntamientos para la realización de actuaciones de promoción de los productos ourenses correspondientes al ejercicio 2022 (en gallego)

Bases para la concesión de subvenciones a los municipios para la realización de acciones de promoción de los productos ourenses correspondientes al año 2022

Bases reguladoras para la venta de animales de razas indígenas en peligro de extinción, pollo MOS, cerdo celta, oveja gallega y cabra gallega correspondiente a 2021

Bases reguladoras para la venta de animales de razas indígenas en peligro de extinción, pollo MOS, cerdo celta, oveja gallega y cabra gallega correspondiente a 2021

 • Subvencións a productos
  • Resolución DEFINITIVA
  • RESOLUCIÓN PROVISIONAL
  • Requerimientos y anuncios
   • Xinzo de Limia
   • A Rúa

 • Subvenciones nominativas (ANEXOS)

Concursos

 • subvencións Nominativas

Generics 2017: