Ano 2024

SUBVENCIÓNS NOMINATIVAS  (ANEXOS)SUBVENCIÓNS A CONCELLOS PARA A REALIZACIÓN DE ACCIÓNS DE PROMOCIÓN DE PRODUTOS OURENSÁNS CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2024

ACORDO DE RESOLUCIÓN da convocatoria pública, a través do procedemento de concorrencia competitiva, de subvencións para a financiación de accións de promoción de produtos propios de Ourense realizadas por concellos da provincia de Ourense durante o ano 2024.

Resolución da Presidencia do Inorde pola que se comunica os interesados e se publica na web do Inorde a proposta provisional de resolución da Convocatoria pública, a través do procedemento de concorrencia competitiva, de subvencións para a financiación de accións de promoción de produtos propios de Ourense realizadas por concellos da provincia de Ourense durante o ano 2024, e se concede trámite de audiencia por un período de dez (10) días hábiles, a contar dende a última data sexa a de notificación ou da publicación.

Bases da tramitación e concesión, polo Instituto Ourensán de DesenvolvementoEconómico (Inorde), organismo autónomo da Deputación de Ourense, mediante convocatoria pública e a través do procedemento de concorrencia competitiva, de subvencións para a financiación de accións de promoción de produtos propios de Ourense realizadas por concellos da provincia de Ourense durante o ano 2024 e a súa convocatoria.

 

SUBVENCIÓNS PARA A FINANCIACIÓN DE  ACCIÓNS DE DINAMIZACIÓN E PROMOCIÓN DO COMERCIO LOCAL

Resolución da Presidencia do Inorde pola que se comunica os interesados e se publica na web do Inorde a proposta provisional de resolución da convocatoria pública, a través do procedemento de concorrencia competitiva, de subvencións para o financiamento de accións de dinamización e promoción do comercio local realizadas por asociacións de comerciantes da provincia de Ourense e tamén por asociacións empresariais municipais ou comarcais da provincia de Ourense das que formen parte comerciantes, durante o ano 2024,  e se concede trámite de audiencia por un período de dez (10) días hábiles, a contar dende a última data sexa a de notificación ou da publicación.

Bases da tramitación e concesión, polo Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico (Inorde), organismo autónomo da Deputación de Ourense, mediante convocatoria pública, a través do procedemento de concorrencia competitiva, de subvencións para a financiación de accións de dinamización e promoción do comercio local realizadas por asociacións de comerciantes da provincia de Ourense e tamén por asociacións empresariais municipais ou comarcais da provincia de Ourense das que formen parte comerciantes, durante o ano 2024, e a súa convocatoria.

 

Ano 2023

SUBVENCIÓNS NOMINATIVAS  (ANEXOS)SUBVENCIÓNS PARA A FINANCIACIÓN DE  ACCIÓNS DE DINAMIZACIÓN E PROMOCIÓN DO COMERCIO LOCAL

 • Acordo de Resolución da convocatoria pública, a través do procedemento de concorrencia competitiva, de subvencións para o financiamento de accións de dinamización e promoción do comercio local realizadas por asociacións de comerciantes da provincia de Ourense e tamén por asociacións empresariais municipais ou comarcais da provincia de Ourense das que formen parte comerciantes, durante o ano 2023 e o derradeiro trimestre do ano 2022.
 • Aprobación das Bases  da tramitación e concesión, polo Inorde, mediante convocatoria pública e a través do procedemento de concorrencia competitiva, de subvencións para a financiación de accións de dinamización e promoción do comercio local realizadas por asociacións de comerciantes da provincia de Ourense e por asociacións empresariais municipais ou comarcais da provincia de Ourense das que formen parte comerciantes, durante o ano 2023 e o derradeiro trimestre de 2022.


SUBVENCIÓNS A CONCELLOS PARA A REALIZACIÓN DE ACCIÓNS DE PROMOCIÓN DE PRODUTOS OURENSÁNS CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2023

 • Resolución  do concurso público para a concesión de subvencións a concellos para a realización de accións de promoción de produtos ourensáns correspondentes ao exercicio 2023.
 • Bases da tramitación e concesión, polo Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico (Inorde), mediante convocatoria pública e a través do procedemento de concorrencia competitiva, de subvencións para a financiación de accións de promoción de produtos propios de Ourense realizadas por concellos da provincia de Ourense durante o ano 2023 e a súa convocatoria.
 • Dilixencia corrección erros.


SUBVENCIÓNS NOMINATIVAS

SUBVENCIÓNS CONCURRENCIA CONCELLOS PRODUTOS 2022

 • Resolución da presidencia do Inorde pola que se comunica os interesados e se publica na web do Inorde a proposta provisional de resolución do concurso público para a concesión de subvencións a concellos para a realización de accións de promoción de productos ourensáns correspondentes ó exercicio 2022, e se concede trámite de audiencia por un período de dez (10) días hábiles, a contar dende a última data sexa a de notificación ou da publicación

Bases para a concesión de subvencións a concellos para a realización de accións de promoción de produtos ourensáns correspondente ao exercicio 2022 (galego)

Bases para la concesión de subvenciones a ayuntamientos para la realización de acciones de promoción de productos ourensanos correspondiente al ejercicio 2022

Bases reguladoras da venda de animais de razas autóctonas en perigo de extinción, galiña de Mos, porco Celta, ovella galega e cabra galega correspondentes ao ano 2021

Bases reguladoras da venda de animais de razas autóctonas en perigo de extinción, galiña de Mos, porco Celta, ovella galega e cabra galega correspondentes ao ano 2021

 • Subvencións a productos
  • Resolución DEFINITIVA
  • RESOLUCIÓN PROVISIONAL
  • Requerimentos e anuncios
   • Xinzo de Limia
   • A Rúa

 • Subvencións nominativas

Concursos

 • subvencións Nominativas

Genéricas 2017: