Ano 2023

Subvencións nominativas (ANEXOS)

Ano 2022

SUBVENCIÓNS PARA A FINANCIACIÓN DE  ACCIÓNS DE DINAMIZACIÓN E PROMOCIÓN DO COMERCIO LOCAL

 • Bases de la tramitación y concesión, por el Instituto Ourensano de Desarrollo Económico (Inorde), mediante convocatoria pública, a través del procedimiento de concurrencia competitiva, de subvenciones para la financiación de acciones de dinamización y promoción del comercio local realizadas por asociaciones de comerciantes de la provincia de Ourense durante el año 2022 y su convocatoria.
 • Bases da tramitación e concesión, polo Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico (Inorde), mediante convocatoria pública, a través do procedemento de concorrencia competitiva, de subvencións para a financiación de accións de dinamización e promoción do comercio local realizadas por asociacións de comerciantes da provincia de Ourense durante o ano 2022 e a súa convocatoria.

SUBVENCIÓNS NOMINATIVAS

SUBVENCIÓNS CONCURRENCIA CONCELLOS PRODUTOS 2022

 • Resolución da presidencia do Inorde pola que se comunica os interesados e se publica na web do Inorde a proposta provisional de resolución do concurso público para a concesión de subvencións a concellos para a realización de accións de promoción de productos ourensáns correspondentes ó exercicio 2022, e se concede trámite de audiencia por un período de dez (10) días hábiles, a contar dende a última data sexa a de notificación ou da publicación

Bases para a concesión de subvencións a concellos para a realización de accións de promoción de produtos ourensáns correspondente ao exercicio 2022 (galego)

Bases para la concesión de subvenciones a ayuntamientos para la realización de acciones de promoción de productos ourensanos correspondiente al ejercicio 2022

Ano 2021

Bases reguladoras da venda de animais de razas autóctonas en perigo de extinción, galiña de Mos, porco Celta, ovella galega e cabra galega correspondentes ao ano 2021

Bases reguladoras da venda de animais de razas autóctonas en perigo de extinción, galiña de Mos, porco Celta, ovella galega e cabra galega correspondentes ao ano 2021

Ano 2020

 • Subvencións a productos
  • Resolución DEFINITIVA
  • RESOLUCIÓN PROVISIONAL
  • Requerimentos e anuncios
   • Xinzo de Limia
   • A Rúa

 • Subvencións nominativas

Ano 2017

Concursos

 • subvencións Nominativas

Genéricas 2017: