Organigrama

 • XERENTE
  • SERVIZO DE XESTIÓN E PROXECTOS
   • ADMINISTRATIVOS
    • UNIDADE DE PROXECTOS
     • TÉCNICO/A PROXECTOS
    • UNIDADE DE FOMENTO DE EMPREGO
     • AEDL
    • UNIDADE DE ADMINISTRACIÓN XERAL
     • TÉCNICO/A ADMINISTRACIÓN
   • UNIDADE DE ASESORÍA XURÍDICA
    • TÉCNICO/A ASESOR XURÍDICO
   • UNIDADE DE XESTIÓN ECONÓMICA
    • TÉCNICO/A ECONÓMICO
     • XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO (A EXTINGUIR)
      • OFICIAL ADMINISTRATIVO/A
       • AUX. ADMINISTRATIVO/A
   • UNIDAD DE TURISMO
    • TÉCNICO/A PROXECTOS
     • OFICIAL ADMINISTRATIVO/A
      • AUX. ADMINISTRATIVO/A
  • SERVIZO AGRÍCOLA GANADEIRO E FORESTAL
   • CENTRO DE DESENVOLVEMENTO AGROGANDEIRO
    • TÉCNICO/A RESPONSABLE LABORATORIO
     • 3 TÉCNICO/A LABORATORIO
      • 2 PEÓN AGRÍCOLA
   • UNIDADE DE RAZAS AUTOCTONAS
    • TÉCNICO/A VETERINARIO/A
     • GRANXA DE ARMARIZ