Campaña de análises de solo por parte do Centro de Desenvolvemento Agrogandeiro

Coa chegada de setembro iníciase unha nova campaña de análises de solo por parte do Centro de Desenvolvemento Agrogandeiro.

Dende o INORDE cremos fundamental dotar de ferramentas técnicas ós profesionais do sector primario á hora de realizar a súa labor esencial de surtir de alimentos á sociedade; por iso, as analíticas de solo e o posterior aconsellamento técnico permitiralles a ditos profesionais ,xestionar dunha forma sostible as súas explotacións. Sostibles dende o punto de vista económico ó optimizar os recursos ademáis de asegurar unhas producción coa máxima calidade, e sostibles medioambientalmente ó asegurar un respecto absoluto ó medio natural.

Á hora de proceder a coller as terras para a súa análise recomendase seguir o procedemento de toma de mostra que se adxunta, e a hora de entregalas, ben en calquera instalación do INORDE ou a través do seu envío por correos ou axencia de transporte, o interesado deberá aportar os datos indentificativos tanto do solicitante como do terreo en sí, que se reflicten no adxunto “Datos indentificativos”.

Centro de Desenvolvemento Agrogandeiro – INORDE
Explanada pavillon deportes s/n. 32630 Xinzo de Limia. Ourense
Telf.: 988 317 946
centroagrogandeiro@gmail.com

Print Friendly, PDF & Email
En este articulo:
Compartir en redes sociales:
Print Friendly, PDF & Email