O INORDE APOSTA POLO EMPRENDEMENTO CON 4 PROGRAMAS DE FORMACIÓN NOS VINDEIROS MESES

O INORDE e a Fundación Instituto Cameral para a Creación e Desenvolvemento da Empresa “INCYDE”, poñen en marcha o PROGRAMA DE FORMACIÓN EN MÁRKETING DIXITAL, dentro do convenio de colaboración para o desenvolvemento dun programa de formación e acompañamento denominado “Constrúe o teu futuro”, enmarcado no Programa de Itinerarios de Emprendemento Xuvenil ( PIEJ) cofinanciado polo FSE.

Este Programa, impartirase no Centro Empresarial Transfronteirizo de Barbadás (Ourense), conta con 35 alumnos, cunha duración de 5 semanas nas que se impartirán 7 módulos de formación, que abarcan desde o ámbito do emprendemento ata o márketing dixital, con sesións conxuntas e titorías individuais “a medida”, sendo estas últimas as que ocuparán a maior parte da Formación.

Os principais obxectivos do INORDE e o INCYDE con este PROGRAMA son:

• Incrementar a actividade emprendedora entre os mozos inscritos no Sistema de Garantía Xuvenil.

• Que os mozos emprendedores, cunha idea de negocio poidan levala a cabo, a través do estudo, formación e asesoramento.

• Lograr, de maneira efectiva, que un elevado número de mozos españois incorpórense ao mercado laboral xerando o seu propio posto de traballo.

• Ofrecer itinerarios holísticos, desde a sensibilización ata o acompañamento nos primeiros meses da actividade empresarial, complementarios a outros programas e servizos existentes, e adaptados ao perfil das persoas destinatarias.

O financiamento do 91,89 % das actuacións previstas neste Convenio realizarase con cargo á dotación aprobada polo Fondo Social Europeo ( FSE) e a Garantía Xuvenil á Fundación Incyde. O financiamento do restante 8,11%, a cal será de procedencia nacional, será achegada polo INORDE.

Print Friendly, PDF & Email
En este articulo:
Compartir en redes sociales:
Print Friendly, PDF & Email