Relación de Postos de Traballo (RPT) do INORDE

O Consello Reitor do INORDE na súa sesión do 15 de novembro de 2021 acordou aprobar inicialmente o documento  da Relación de Postos de Traballo (RPT) do INORDE, comprensivo do organigrama e da descrición dos postos de traballo, das fichas de cada un dos postos de traballo, e da propia relación de postos (con indicación do código, denominación, grupo, nivel, número de dotacións, escala e valoración do posto coas súas retribucións), sometido a trámite de información pública durante vinte días  hábiles e sen que durante o referido prazo se presentasen alegacións ou reclamacións, elévase a definitivo e públicase  no BOP de Ourense do 14 de xaneiro de 2022.

Descargar Boletín Oficial de la Provincia  RPT INORDE14.01.22

Print Friendly, PDF & Email
En este articulo:
Compartir en redes sociales:
Print Friendly, PDF & Email