Government Departments

In accordance with article 6 of the INORDE statutes, the governing bodies are:

Governing Council, Executive Committee and The President.

Consello Reitor

Functions of the Governing Council are regulated in article 8 of the INORDE Statutes.

Comisión Executiva

The powers of the Executive Commission of INORDE are regulated in article 11 of the Statutes.

Presidente

The powers of the President are regulated in article 12.2 of the Statutes

Membros da Comisión Executiva

President of INORDE: Don Rosendo Luis Fernández Fernández.

1st Vice President of INORDE: Don Plácido Álavarez Dobaño.

Vowels:

 • Mrs. Marisol Nóvoa Rodríguez, President of the CEO.
 • Dona María Esther de Blas Varela, Vice Chancellor of the Ourense Campus of the University of Vigo.
 • Don José Antonio Rodríguez Araujo, President of the Business Association of the San Cibrao das Viñas Industrial Park.
 • Don Santiago Ferreiro Pérez, President of the Association of Builders of Ourense.

Membros Consello Reitor

President of INORDE: Don Rosendo Luis Fernández Fernández.

1st Vice President of INORDE: Don Plácido Álavarez Dobaño.

Vowels:

 • Mrs. Marisol Nóvoa Rodríguez, President of the CEO.
 • Dona Montserrat Cruz González, Dean of the Faculty of Business Sciences and Tourism. Campus of Ourense. University of Vigo.
 • Don Gabriel Alén Castro, Territorial Delegate of the Xunta de Galicia in Ourense.
 • Don Santiago Ferreiro Pérez, President of the Ourense Builders Association.
 • Don Aurelio Gómez Villar, advisor to the Presidency of the Provincial Council.
 • Mrs. Margarita Pérez Fernández, PSdeG-PSOE provincial deputy.
 • Dona Bernardo Varela López, BNG provincial deputy.
 • Dona Montserrat Lama Nóvoa, Ciudadanos provincial deputy.
 • Don Artur Yuste i Tarragó, Director Xeral do grupo Cuevas.
 • Don José Antonio Rodríguez Araujo, President of the Business Association of the San Cibrao das Viñas Industrial Park.

Actas

Outros

Estatutos INORDE

RPT Inorde