Services

Investigación e xenética:

– Adaptación de 150 novas variedades de pataca.

– Conservación e mellora xenética na pataca a través da colaboración con Polonia, Hungría e Romanía. Cesión para mellora xenética de 50 variedades.

– Aspectos produtivos dos cultivos de pataca, cereal e millo.

– Ensaio, introdución e implantación de novos cultivos (herbas aromáticas, pequenos froitos, cultivos enerxéticos…).

Análise:

– Físico-químicos de chans, de abonos orgánicos e de augas de regadío.

– Foliares de todo tipo de cultivos (pataca, vide, horta, etc.)

– Fitopatológicos de insectos de chan ( globodera rostochiensis, globodera pallida).

– Fitopatológicos en diversos cultivos.

– De calidade de pataca: aptitude para frito, cocción, contido en materia seca, amidón e azucres reductores.

Asesoría técnica:

– Recomendacións de subscritor.

– Constitución, mantemento e desenvolvemento de cultivos.

– Constitución e xestión de asociacións, cooperativas e comunidades de regantes.

Análises do solo:

Centro de Desenvolvemento Agrogandeiro – INORDE
Explanada pavillon deportes s/n. 32630 Xinzo de Limia. Ourense
Telf.: 988 317 946
centroagrogandeiro@gmail.com

Procedemento toma de mostra

Identifying data

Reclamacións:

Flack claims Agricultural Center

Public Protocol Claims