Agroindustrial

 

 

ACTIVITIES

Research and genetics

– Adaptación de 150 novas variedades de pataca.
– Conservación e mellora xenética da pataca mediante a colaboración con Polonia, Hungría e Romanía. Cesión para mellora xenética de 50 variedades.
– Aspectos produtivos dos cultivos de pataca, cereais e millo.
– Proba, introdución e implantación de novos cultivos (herbas aromáticas, froitos pequenos, cultivos enerxéticos…).

Analysis

– Solos físico-químicos, fertilizantes orgánicos e augas de rega.
– Foliais de todo tipo de cultivos (pataca, vide, horta, etc.)
– Fitopatoloxía dos insectos do solo (globodera rostochiensis, globodera pallida).
– Fitopatolóxico en diversos cultivos.
– Calidade da pataca: aptitude para fritir, cociñar, contido en materia seca, amidón e azucres reductores.

Asesoramento técnico

– Recomendacións para abonados.
– Constitución, mantemento e desenvolvemento dos cultivos.
– Constitución e xestión de asociacións, cooperativas e comunidades de regantes.

 

LOCALIZACIÓN

Centro de Desenvolvemento Agrogandeiro de Xinzo de Limia
Explanada del Pabellón de Deportes s/n
32630 – Xinzo de Limia
Ourense – Galicia

Tel. +34 988 317 946

centroagrogandeiro@inorde.com