Agricultural Center

O Centro de Desenvolvemento Agrogandeiro do Inorde, situado no Concello de Xinzo de Limia, é o laboratorio no que os agricultores e produtores da provincia acoden na procura de apoio e asistencia técnica ao seu traballo. O Centro naceu coa vocación de dotar de ferramentas técnicas aos profesionais do sector primario á hora de facer o seu labor esencial de abastecer de alimentos á sociedade; por iso, as analíticas de solo e o posterior asesoramento técnico, permítelles xestionar dun xeito sostible as súas explotacións.  

Explotacións que serán sostibles desde o punto de vista económico ao optimizar os recursos, que lles asegure a producción coa máxima calidade e sostible desde o punto de vista medioambiental ao garantir un respecto absoluto ao medio natural. 

Neste mesmo sentido, cabe recordar que a través do proxecto  “Circular Labs – Promovendo o espírito empresarial para a economía circular no espazo ibérico” (cofinanciado polo FEDER a través do Programa INTERREG V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020), dotouse ao debandito centro dun “Rural Lab”. Infraestructura que se atopa a disposición dos produtores da provincia co obxectivo de que lles sirva de revulsivo de cara á transformación do sector primario para acadar unha mellor e maior optimización da xestión dos recursos. 

As labores que realiza o Centro son as seguintes

Research and genetics

- Adaptation of 150 new potato varieties.
- Potato conservation and genetic improvement through collaboration with Poland, Hungary and Romania. Allocation for the genetic improvement of 50 varieties.
- Production aspects of potato, cereal and corn crops.
- Testing, introduction and implementation of new crops (aromatic herbs, small fruits, energy crops...).

Analysis

– Físico-químicos do solo, de abonos orgánicos e de augas de regadío.
- Foliar of all types of crops (potato, grapevine, orchard, etc.).
– Fitopatolóxicos de insectos de solo (globodera rostochiensis, globodera pallida).
– Fitopatolóxicos en diversos cultivos.
– De cualidade da pataca: aptitude para frito, cocción, contido en materia seca, amidón e azucres reductores.

Technical assistance

– Recomendacións de fertilización
- Constitution, maintenance and development of crops.
– Fomento da biodiversidade nos cultivos
- Desenvolvemento de proxectos de economía circular

Soil analysis

O Centro de Desenvolvemento Agrogandeiro pon a disposición dos agricultores un servizo de análisi de solos encamiñado a aumenta a rendabilidade económica e medioambiental das explotacións ourensás. Iste centro atópase amparado pola certificación na norma UNE-EN ISO/IEC 17025 que outorga a ENAC.
Procedemento toma de mostras
Datos Identificativos

Claims

O Centro de Desenvolvemento Agrogandeiro pon a disposición dos agricultores un servizo de análisi de solos encamiñado a aumenta a rendabilidade económica e medioambiental das explotacións ourensás. Iste centro atópase amparado pola certificación na norma UNE-EN ISO/IEC 17025 que outorga a ENAC.

Seccións

Informacións técnicas

Resistencia a Mildium
Comportamiento de variedades de carne blanca en A Limia 2021
Ensayo productos biofuncionales

Ver mais

Regulations

ORDE do 10 de xullo de 2020 pola que se convocan...
Orde de 22 de xuño de 2020 en relación...

Ver mais

News

Contacto

Centro de Desenvolvemento Agrogandeiro de Xinzo de Limia


Explanada do Pabellón de Deportes s/n 32630 – Xinzo de Limia Ourense – Galicia
Tel. +34 988 317 946
centroagrogandeiro@gmail.com