Sesión extraordinaria do Consello Reitor do Inorde.

Hoxe, día 15 de setembro as 9.00 celebrouse no Salón de Plenos da Deputación de Ourense  a sesión extraordinaria do Consello Reitor do Inorde.

Contou coa presenza de:

Presidente do INORDE: Don Rosendo Luis Fernández Fernández.

Vicepresidente 1º do INORDE: Don Plácido Álavarez Dobaño.

2nd Vice President of INORDE: Don Miguel Caride Domínguez.

Secretario: Don Juan Marquina Fuentes

Interventor:  Don José Mosquera Casero.

Vowels:

 • Mrs. Marisol Nóvoa Rodríguez, President of the CEO.
 • Dona Montserrat Cruz González, Dean of the Faculty of Business Sciences and Tourism. Campus of Ourense. University of Vigo.
 • Dona Marisol Díaz Mouteira, Delegada Territorial da Xunta de Galicia en Ourense.
 • Don Aurelio Gómez Villar, advisor to the Presidency of the Provincial Council.
 • Mrs. Margarita Pérez Fernández, PSdeG-PSOE provincial deputy.
 • Dona Bernardo Varela López, BNG provincial deputy.
 • Dona Montserrat Lama Nóvoa, Ciudadanos provincial deputy.
 • Don Artur Yuste i Tarragó, General Manager of the Cuevas group..
 • Dona María Esther de Blas Varela, Vice Chancellor of the Ourense Campus of the University of Vigo.

 Orde do día:

 1. Aprobación da acta da sesión extraordinaria do 12 de febrero de 2020.
 2. Aprobación do proxecto de orzamento do Inorde para o ano 2021.
 3. Aprobación das bases reguladoras para provisión, mediante libre designación con convocatoria pública, da xerencia do Inorde.
Print Friendly, PDF & Email
In this article:
Share on social networks:
Print Friendly, PDF & Email