Reunion da Comisión Executiva do INORDE

Na Sala de xuntas da Deputación Provincial de Ourense, tivo lugar hoxe, 22 de xullo ás 9.00h a Reunión da Comisión Executiva do Inorde.

Contou coa presenza de:

 • President of INORDE: Don Rosendo Luis Fernández Fernández.
 • 1st Vice President of INORDE: Don Plácido Álavarez Dobaño.
 • 2nd Vice President of INORDE: Don Miguel Caride Domínguez.
 • Secretario:  Don Francisco Cacharro Gosende
 • Interventor:  Don José Mosquera Casero
 • Dona Marisol Nóvoa Rodríguez, Presidenta da CEO
 • Dona María Esther de Blas Varela, Vice Chancellor of the Ourense Campus of the University of Vigo.
 • Don José Antonio Rodríguez Araujo, President of the Business Association of the San Cibrao das Viñas Industrial Park.
 • Don Santiago Ferreiro Pérez, President of the Association of Builders of Ourense.

ORDE DO DÍA:

 1. Aprobación, se procede, da acta da sesión extraordinaria da Comisión Executiva do Inorde do 12 de marzo  de 2020.
 2. Concesión subvencións nominativas do ano 2020.
 3. Dación de conta dos contratos asinados polo Presidente do Inorde dende o 12 de marzo de 2020.
Print Friendly, PDF & Email
In this article:
Share on social networks:
Print Friendly, PDF & Email