Reunion da Comisión Executiva do INORDE

Na Sala de xuntas da Deputación Provincial de Ourense, tivo lugar hoxe, 22 de xullo ás 9.00h a Reunión da Comisión Executiva do Inorde.

Contou coa presenza de:

 • Presidente do INORDE: Don Rosendo Luis Fernández Fernández.
 • Vicepresidente 1º do INORDE: Don Plácido Álavarez Dobaño.
 • Vicepresidente 2º do INORDE: Don Miguel Caride Domínguez.
 • Secretario:  Don Francisco Cacharro Gosende
 • Interventor:  Don José Mosquera Casero
 • Dona Marisol Nóvoa Rodríguez, Presidenta da CEO
 • Dona María Esther de Blas Varela, Vicerrectora do Campus de Ourense da Universidade de Vigo.
 • Don José Antonio Rodríguez Araujo, Presidente da Asociación de Empresarios do Polígono Industrial San Cibrao das Viñas.
 • Don Santiago Ferreiro Pérez, Presidente da Asociación de Contrutores de Ourense.

ORDE DO DÍA:

 1. Aprobación, se procede, da acta da sesión extraordinaria da Comisión Executiva do Inorde do 12 de marzo  de 2020.
 2. Concesión subvencións nominativas do ano 2020.
 3. Dación de conta dos contratos asinados polo Presidente do Inorde dende o 12 de marzo de 2020.
Print Friendly, PDF & Email
Neste artigo:
Compartir nas redes sociais:
Print Friendly, PDF & Email