Proyectos

Proxecto: CIRCULAR LABs

Integrar a Economía Circular en novos modelos de negocio, habilitando espazos para a creatividade, a xeración de ideas e a adaptación ao cambio, que contribúan

Estado:

Rematado