CRinMA. Interreg Europa

Resumo do proxecto

A protección do patrimonio cultural nas zonas de montaña é de vital importancia para garantir a diversidade cultural de Europa e salvar as tradicións e costumes locais para as próximas xeracións. Non obstante, este campo adoita ser descoidado e as comunidades locais teñen potencial e fondos insuficientes para garantir un uso sostible do patrimonio cultural. Polo tanto, débese dar máis apoio a nivel autonómico. O obxectivo do CRinMA é mellorar as políticas rexionais para dar un mellor apoio ás zonas de montaña con recursos culturais inmateriais e tanxibles.

Partindo da profunda experiencia previa na implementación dos programas transfronteirizos, os socios do CRinMA decidiron centrarse nas zonas fronteirizas de montaña, asumindo que moitos dos desafíos son similares dentro dunha área xeográfica a ambos os dous lados da fronteira (ou das fronteiras). Todas as rexións de CRinMA son elixibles dentro de polo menos un programa transfronteirizo e afrontan desafíos típicos das zonas fronteirizas. Ao mesmo tempo, todos os socios de CRinMA poden influír nas partes interesadas de ambos os dous lados das fronteiras, o que aportará unha nova dimensión ao proxecto.

A temática do proxecto estará centrada no patrimonio relacionado coa arquitectura, as tradicións, os costumes e as habilidades populares da montaña. Nalgunhas rexións europeas, como Malopolska, Podkarpackie e Presovsky Kraj, ese tipo de patrimonio está protexido por museos ao aire libre. Os socios quererían atopar as solucións sobre como facer que eses museos sexan máis animados e mellor integrados coas comunidades locais, o que levaría a unha mellor promoción e protección non só do patrimonio material, senón tamén do inmaterial. O intercambio de experiencias e transferencia de boas prácticas entre diferentes rexións e zonas de montaña (Carpats, Alpes e Parque Transfronteirizo Gêres-Xurés) levará á elaboración de solucións prácticas para facilitar a posta en valor e unha mellor protección do valioso patrimonio cultural nesas localidades remotas.

Print Friendly, PDF & Email
Compartir nas redes sociais:

Proxectos Relacionados