Prueba

Ano 2022

SUBVENCIÓNS PARA A FINANCIACIÓN DE  ACCIÓNS DE DINAMIZACIÓN E PROMOCIÓN DO COMERCIO LOCAL

 • Bases de la tramitación y concesión, por el Instituto Ourensano de Desarrollo Económico (Inorde), mediante convocatoria pública, a través del procedimiento de concurrencia competitiva, de subvenciones para la financiación de acciones de dinamización y promoción del comercio local realizadas por asociaciones de comerciantes de la provincia de Ourense durante el año 2022 y su convocatoria.
 • Bases da tramitación e concesión, polo Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico (Inorde), mediante convocatoria pública, a través do procedemento de concorrencia competitiva, de subvencións para a financiación de accións de dinamización e promoción do comercio local realizadas por asociacións de
  comerciantes da provincia de Ourense durante o ano 2022 e a súa convocatoria.

SUBVENCIÓNS NOMINATIVAS

SUBVENCIÓNS CONCURRENCIA CONCELLOS PRODUTOS 2022

 • Bases para a concesión de subvencións a concellos para a realización de accións de promoción de produtos ourensáns correspondente ao exercicio 2022 (galego)

 • Bases para la concesión de subvenciones a ayuntamientos para la realización de acciones de promoción de productos ourensanos correspondiente al ejercicio 2022

Ano 2021

 • Resolución da presidencia do Inorde pola que se comunica os interesados e se publica na web do Inorde a proposta provisional de resolución do concurso público para a concesión de subvencións a concellos para a realización de accións de promoción de productos ourensáns correspondentes ó exercicio 2022, e se concede trámite de audiencia por un período de dez (10) días hábiles, a contar dende a última data sexa a de notificación ou da publicación

Bases reguladoras da venda de animais de razas autóctonas en perigo de extinción, galiña de Mos, porco Celta, ovella galega e cabra galega correspondentes ao ano 2021

Bases reguladoras da venda de animais de razas autóctonas en perigo de extinción, galiña de Mos, porco Celta, ovella galega e cabra galega correspondentes ao ano 2021

Ano 2020

 • Subvencións a productos
  • Resolución DEFINITIVA
  • RESOLUCIÓN PROVISIONAL
  • Requerimentos e anuncios
   • Xinzo de Limia
   • A Rúa

 • Subvencións nominativas

Ano 2017

Concursos

 • subvencións Nominativas

Genéricas 2017: