Razas Autóctonas

Ano 2021: Bases reguladoras da venda de animais de razas autóctonas en perigo de extinción, galiña de Mos, porco Celta, ovella galega e cabra galega correspondentes ao ano 2021

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL E O INSTITUTO OURENSÁN DE DESENVOLVEMENTO ECONÓMICO (INORDE) PARA CONTINUAR COA EXECUCIÓN DE DETERMINADAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN “EX SITU” DOS RECURSOS ZOOXENÉTICOS AUTÓCTONOS DAS RAZAS OVELLA GALEGA, CABRA GALEGA E PORCO CELTA, COFINANCIADO CO FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESENVOLVEMENTO RURAL (FEADER), NO MARCO DO PDR DE GALICIA 2014_2020.