Convocatoria e bases de selección como persoal laboral interino dun/unha técnico/a especialista de laboratorio de análise de chans (A2) para o Centro de Desenvolvemento Agrogandeiro de Xinzo de Limia do Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico (Inorde)

Convocatoria e bases de selección como persoal laboral interino dun/unha técnico/a especialista de laboratorio de análise de chans (A2) para o Centro de Desenvolvemento Agrogandeiro de Xinzo de Limia do Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico (Inorde)   [2416/2020]

https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=235&fecha=20201013

PRAZO 7 DIAS DENDE O SEGUINTE DA PUBLICACION

Print Friendly, PDF & Email
Neste artigo:
Compartir nas redes sociais:
Print Friendly, PDF & Email