O presidente do Inorde visita o Centro de Desenvolvemento Agrogandeiro para coñecer a súa actividade durante o estado de alarma

O presidente do Inorde destacou “o importante labor que desenvolveu este centro durante estes 35 días hábiles de traballo do confinamento, realizando traballos nun dos sectores craves na economía da nosa provincia, sobre todo, nestes momentos, como é o sector primario”.

O laboratorio do centro realizou de maneira presencial ao longo deste período 740 análise xeral de contido en nutrientes, 475 análise de determinación de nematodos do xénero globodera para o cultivo da pataca, e 1.500 determinacións de presenza de virus ( PVY e PVLR) en tubérculos de pataca destinados ao reempleo dentro das propias explotacións.

En leste mesmo período de tempo, recibíronse no centro, seguindo un protocolo estrito de entrega das mostras para evitar o contaxio, 364 mostras de chan para determinación xeral de nutrientes, 317 mostras de chan para a determinación de nematodo para o cultivo de pataca e 950 tubérculos de pataca para a determinación de virus.

Doutra banda, neste tempo realizáronse, tanto como traballo presencial no centro, como a través do teletraballo (vía web ou telefónica en ambos os casos), as seguintes recomendacións técnicas (en cifras aproximadas): 800 recomendacións de fertilización dos diversos cultivos, 500 recomendacións en relación a problemas fitosanitarios, 250 recomendacións en relación a cuestións agronómicas diversas.

Cabe indicar que un 10% das recomendacións anteriormente citadas realizáronse previa conversación telefónica a través de informes en papel, seguindo igualmente un protocolo estrito de entrega do mesmo para evitar contagios. Durante o período do estado de alarma completouse o proceso de revisión por parte de ENAC da acreditación do Inorde para a realización de análise de chan e determinación de globodera.

Tamén se realizaron os labores necesarios na leira de ensaios Antela para mantela en boas condicións de cultivo, así se realizaron labores de control de malas herbas en preto de 15 ha, e labores de arada en preto de 10 ha, co obxectivo de establecer nela os campos de demostración e ensaio da presente campaña, cando as condicións climatolóxicas así o permitan. Igualmente, realizáronse os labores de mantemento da maquinaria existente, do almacén e a recepción de material vexetal para a realización de ensaios de campo.

Por último, cabe destacar que tamén se realizaron labores de mantemento na leira de ensaios de Monterrei, do mesmo xeito que se continuou a colaboración co Concello de Oímbra en relación ao mantemento da viña experimental na contorna da adega das Barrocas.

Centro Agrogandeiro – Explanada Pabellón de Deportes, s/n. 32630 – Xinzo de Limia (Ourense) Tl. 988 317 946 – centroagrogandeiro@gmail.com

Print Friendly, PDF & Email
Neste artigo:
Compartir nas redes sociais:
Print Friendly, PDF & Email