CAMINOS. Interreg V A

PROXECTO CAMINOS: Caminos Jacobeos del Oeste Peninsular.

– Proxecto europeo de Cooperación Transfronteiriza España-Portugal.

 Programa INTERREG V A.

– Período de execución: 01/07/2019 – 30/04/2023

– Importe Total: 2.435.790,19 €

– Cofinanciamento Fondos FEDER : 75%

 Xefe de Fila: Deputación Provincial de Badajoz

• Socios: 

Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico – INORDE

Deputación provincial de Cáceres.

Dirección Xeral de Bibliotecas, Museos e Patrimonio Cultural. Consellería de Cultura e Igualdade, Xunta de Extremadura.

Instituto de Emprego e Desenvolvemento Socioeconómico e Tecnolóxico (IEDT) da Deputación Provincial de Cádiz.

Turismo do Alentejo ERT.

Muncípio de Barcelos.

Deputación provincial de Huelva.

PRODETUR S.A.E.

Deputación provincial de Córdoba.

Deputación provincial de Pontevedra.

Deputación provincial de Zamora.

Turismo Centro Portugal.

OBXECTIVO DO PROXECTO:

Traballar na mellora dos Camiños Xacobeos do Oeste peninsular, potenciar o seu carácter transfronteirizo, mellora do equipamento, tecnoloxía, sinalización e organización de actividades para que as oportunidades que a existencia dos distintos Camiños de Santiago do Oeste de A Península aprovéitase da produción de Ibérica como elemento de desenvolvemento económico e social, co fin de poñer en valor o patrimonio histórico, cultural e natural do territorio, contribuíndo ao desenvolvemento sostible dos seus territorios.

O proxecto estrutúrase nas seguintes actividades:  

Realización dunha estratexia de sinalización e aplicación de novas tecnolocías aos Camiños Xacobeos.
Estratexia para a revitalización dos Camiños
Recuperación do patrimonio construido
Estratexia de mercadeo
Creación dunha Rede Transfronteiriza de Camiños Xacobeos do Oeste Peninsular.


Print Friendly, PDF & Email
Compartir nas redes sociais:

Proxectos Relacionados