Resolución do concurso público para a concesión de subvencións a concellos para a realización de accións de promoción de produtos ourensáns.

Para os efectos oportunos, publícase a continuación o texto íntegro do Acordo do presidente do Inorde, do día 30 de xullo de 2020, en relación co concurso público para a concesión de subvencións a concellos para a realización de accións de promoción de produtos ourensáns correspondentes ao exercicio de 2020.

Páx: 2-4

https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=186&fecha=20200814

Print Friendly, PDF & Email
Neste artigo:
Compartir nas redes sociais:
Print Friendly, PDF & Email