Risco de perda da colleita do cereal de inverno na Limia

As precipitacións rexistradas dende principios de decembro do ano anterior están poñendo nun risco máis que evidente as plantacións de cereal de inverno presentes na comarca da Limia.

O cereal de inverno supón na Limia aproximadamente o 40 % da superficie destinada a plantación total de cereal, pero en relación á súa contribución en termos productivos o total de gran das sementeiras de outono-inverno eleva a súa porcentaxe sobre o total colleitado ata superar o 60 %. Sen embargo esta maior capacidade productiva leva asociada a eiva de ter que suportar as condicións climatolóxicas que supón o inverno limian.

O réxime climatolóxico que propiciou a entrada prácticamente ininterrumpida dun tren de cicloxénesis con gran profusión de precipitacións causou que, durante o periodo comprendido entre o 1 de decembro e o 11 de febreiro, caeran na Limia máis de 360 l/m2 o que supón que en dous meses e medio recolleuse o 45 % da precipitación anual media da Limia.

A día de hoxe as parcelas situadas en zonas baixas atópanse moi comprometidas, con parte da súa superficie con plantas xa mortas ou que amosan unha cor amarelenta; por outra lado as parcelas situadas en zonas altas parecen amosar un estado máis vizoso. Sen prexuizo do anterior, de continuar as precipitacións durante o mes de febreiro a perda de producción aumentará de xeito exponencial.

Considerando o arriba exposto, farase necesario cando cesen as precipitacións e o terreo se volva practicable para o uso de maquinaria, actuar sobre as plantacións existentes aplicando unha fertilización en coberteira que palie os posibles danos, sobre todo na raíz; ou ben, naquelas plantacións nas que a estimación de danos arroxe un resultado moi negativo considerar a opción de proceder a unha labor de arado que elimine o cultivo danado e propicie a plantación en primavera de novo cereal.

De calquer xeito, os servizos técnicos do INORDE a través do Centro de Desenvolvemento Agrogandeiro están ó dispor dos agricultores afectados á hora de deseñar a estratexia que mellor resulta cara a consecución de colleitas rendibles.

Print Friendly, PDF & Email
Neste artigo:
Compartir nas redes sociais:
Print Friendly, PDF & Email